Ako si poradiť s (ne)pozornosťou u detí?

Deväťročný Tom bol umiestnený do malej, špeciálnej triedy, kvôli tomu, čo dospelí okolo neho pomenovali ako impulzívnosť. Mal zlozvyk, že hlasno vykrikoval čokoľvek mu prišlo na rozum. Keď začal rozprávať, bolo takmer nemožné ho prerušiť alebo zastaviť. Spôsob jeho komunikácie bol rušivý pre ostatných v triede a viedol k početným hádkam alebo súbojom so spolužiakmi.

Ďalším Tomovým „problémom“ bolo to, že mal ťažkosti sústrediť sa na počúvanie učiteľa. Zdalo sa, že jeho vlastné myšlienky mu bežia v hlave tak rýchlo, že často nezachytil, čo mu učiteľ hovorí. Ak sa učiteľ alebo asistent v triede snažili zistiť, či rozumel učiteľovej inštrukcii, prejavoval známky zlosti a obviňoval dospelých zo svojich pocitov.

Tomovým tretím problémom bolo, že nedokázal tolerovať svojho učiteľa alebo asistenta učiteľa, ktorí sa mu snažili pomôcť s jeho úlohami. Ak sa o to pokúsili, začal sa k nim správať veľmi hrubo. Dokonca aj dospelý, stojaci vedľa jeho lavice, ktorý ho pri práci iba pozoroval, bol dostatočný dôvod pre Toma, aby sa správal podráždene, ak on sám cítil, že žiadnu pomoc nepotrebuje.

Zručnosť č. 1

Všetci žiaci v tejto špeciálnej triede sa učili osvojiť si novú zručnosť s pomocou učiteľa. Tomova prvá zručnosť bola nazvaná „zručnosť poznámka“. Cieľom osvojenia si tejto zručnosti bol Tomov zlozvyk vykrikovania myšlienok vysokým hlasom počas hodín vyučovania. Tu je krátka ukážka, čo si zapísal o svojej „poznámkovej zručnosti“:

„Keď mi počas hodiny napadne niečo dôležité, čo by som chcel okamžite vykríknuť nahlas, namiesto vykríknutia si to zapíšem do poznámkového zošitu na lavici. Po hodine môžem ísť za učiteľom, aby som mu povedal, čo som mal na mysli. Aj keď to nemôžem vysloviť v tom momente, ako mi to napadne, nebudem nervózny, pretože môj poznámkový blok mi pomáha zapamätať si to. Bol som veľmi udivený, aké množstvo poznámok som zapísal. Moji spolužiaci hovoria, že moja nová zručnosť mala upokojujúci dopad na celú triedu, pretože často veci, ktoré chcem vysloviť, majú do činenia s mikroobvodmi a elektronikou, čo nie je náplňou nášho učiva. Tiež som sa začal lepšie koncentrovať počas vyučovania, pretože som schopný dať veci, ktoré mi napadnú nabok. Zistil som, že nepotrebujem na konci hodiny ísť za učiteľom s poznámkami, ktoré som si zapísal. Stačilo mi, že som si tie veci poznamenal pre seba. Taktiež som sa s radosťou začítal do vlastných poznámok.“

Zručnosť č. 2

Tomovou druhou zručnosťou, ktorú si chcel osvojiť, bola ťažkosť sústrediť sanasledovať učiteľove inštrukcie. Túto zručnosť si pomenoval ako „zručnosť robot“. Znamenalo to, že keď učiteľ dával deťom inštrukcie a keď sa následne opýtal Toma, či porozumel, Tom odpovedal hlasom robota: „Inštrukcia prijatá.“ Toto pomohlo aj učiteľovi, aby dostal spätnú väzbu, či Tom inštrukciu zachytil alebo nie. Ako je zrejme zjavné, Tom bol obzvlášť zaujatý robotmi. Používať robotický hlas bolo preň veľmi zábavné, takže niekedy dokonca začal vopred vyčkávať na učiteľove inštrukcie.

Zručnosť č.3

Tomova tretia zručnosť bola pomenovaná „zručnosť pomoci“. Bolo to z toho dôvodu, že Tom mal ťažkosti prijať pomoc od dospelých. Spolu so svojím učiteľom prišli na to, ako trénovať túto zručnosť. Tom si vyrobil kartičku, na ktorú na jednu stranu namaľoval oranžovú tvár a na druhú stranu zelenú tvár. Na oranžovú tvár napísal „prosím, pomôž mi“ a na zelenú „ďakujem, teraz pomoc nepotrebujem“.

Farebná kartička pomohla učiteľovi a asistentovi rozpoznať už z diaľky, či Tom pomoc potrebuje alebo nie. Vďaka tejto pomôcke sa k Tomovi učiteľ nemusel približovať, aby zistil, ako to Tomovi ide so zadaním. Pomocou tejto kartičky sa Tom naučil požiadať o pomoc a pomoc odmietnuť, primeraným spôsobom.

Záverom

Tom sa pomocou Kids´ Skills metódy naučil veľa nových zručností. Tom urobil taký viditeľný pokrok, že po dvoch rokoch bol premiestnený z triedy pre deti so špeciálnymi potrebami do bežnej triedy.

Zdroj: aplikácia pre tabelty a smarfóny KIDS´ SKILLS (Ben Furman) www.kidsskills.org
Preklad: Martina Magic
Od |2018-06-27T20:03:44+00:002.10.2017|detské zručnosti, výchova|Komentáre vypnuté na Ako si poradiť s (ne)pozornosťou u detí?

Informácie o autorovi:

Žijem život, s ktorým som spokojná. Som mama, manželka, kouč, lektor a nadšená propagátorka dvojjazyčnej výchovy. Moje životné krédo „Nič nie je nemožné, keď sa pre to rozhodnem“ mi umožňuje plniť si sny a s radosťou sprevádzať na ceste k úspechom aj mojich klientov. Som autorkou e-booku Tajomstvo dvojjazyčnosti, e-booku a nahrávky Vaša skratka k úspechu. Inšpirujem ľudí žiť život, po akom túžia. Som presvedčená, že kľúč k svojim úspechom majú ľudia v sebe. Ako kouč a lektor im pomáham ním otočiť a naštartovať tie správne zmeny. Ako vám viem pomôcť? >> Napísať mi môžete na mm@martinamagic.sk alebo sa ku mne pripojte na Facebooku.