Koučovací rozhovor sa točí okolo klientových cieľov. Použitím silných, otvorených otázok kouč preskúmava záležitosti skryté pod povrchom a “rybárči” v hlbokých vodách myšlienok, ktoré sa objavujú v klientovej mysli. Kde je to nutné, použijú sa metódy na získanie jasnejšieho obrazu. Každé koučovacie stretnutie sa ukončí s presne definovanými krokmi pre klienta, ktoré chce vykonať, aby sa posunul bližšie k vytúženému cieľu/výsledku.

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.
V prípade, že sa pre koučing so mnou rozhodnete, budeme pracovať týmto spôsobom:
Naše koučovacie stretnutia budú prebiehať formou osobného kontaktu v príjemnom neformálnom prostredí pri šálke čaju alebo kávy, prípadne vo Vašej firme. Iba za predpokladu, že sa budete cítiť úplne v pohode, dokážete efektívne pracovať na svojom cieli.
Dĺžka koučovacieho stretnutia závisí na Vašich potrebách – pre efektivitu koučovania je optimálna 45 – 90 minútová spolupráca.
Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.

Ľudia sa obracajú na kouča, ak napr. chcú:

  • dosiahnuť lepšie výsledky rýchlejšie a kvalitnejšie – v osobnom či pracovnom živote,
  • mať spokojnejšie vzťahy s ostatnými ľuďmi,
  • rozvíjať a zdokonaľovať sa,
  • lepšie poznať seba samých,
  • lepšie vybalancovať svoj život,
  • žiť bez stresu,
  • mať väčšie sebavedomie,
  • riešiť konflikty v rodine či na pracovisku.
Frekvencia a časový rozvrh koučovacích stretnutí záleží od vzájomnej dohody medzi koučom a klientom. Všeobecne sa odporúča stanoviť vopred istý časový rámec, kedy sa stretnutia budú odohrávať, či ako často sa budú opakovať (so zámerom, aby sa klientove nasadenie jednoducho nevytratilo), ale vzhľadom na prihliadnutie ku klientovi ako individualite je nemožné vopred určiť, ako sa koučovací proces bude plánovať.
Individuálny koučovací rozhovor trvá zvyčajne 45 – 90 minút. Dĺžka trvania každého rozhovoru je súčasťou dohody medzi koučom a klientom a môže sa meniť aj počas rozhovoru, ak si to klient želá.