Kto sa chce zlepšovať
NECHÁ SA KOUČOVAŤ

životný koučing

life coaching je zameraný na osobný život jednotlivcov, na rozvoj osobnosti, sebapoznanie, vzťahy, komunikáciu, sebavedomie, osobnú spokojnosť, zmysel života, ako vybalancovať svoj život, riešiť konflikty alebo stres. Tento koučing odporúčam každému, kto rieši tému spojenú s aktuálnym prežívaním.

biznis koučing

business coaching je spôsob podpory rozvoja manažérskych a obchodných zručností jednotlivca alebo skupín. Tiež sem patria ďalšie formy koučovania označované ako výkonnostný koučing (zameraný na zvýšenie efektivity, produktivity práce) a exekutívny koučing pre vrcholových manažérov.

kariérový koučing

career coaching pomáha pri hľadaní novej práce alebo aj pri premýšľaní o tom, ako sa chceme posúvať vo svojej kariére, súčasťou býva zistenie talentov, silných a slabých stránok, smerovanie do budúcnosti, posilnenie sebavedomia a sebadôvery. Dá sa využiť aj ako príprava na výberový proces.

Za koľko a ako dlho… cenník koučingu

Úvodný koučing

30
  • Trvanie 45 min.

Štandardný koučing

50
  • Trvanie 60 min.

Balík 3x koučing

130
  • Trvanie 3x 60 min.

Skype koučing

40
  • Trvanie 60 min.

Coaching in English

80
  • Duration 60 mins.
Úvodné stretnutie (tzv. „zoznamovací“ koučing) je venované spoločnému naladeniu sa, rozoberáme spolu témy, kvôli ktorým sa chcete nechať koučovať, zisťujeme Vaše smerovanie a to, či si jednoducho „sadneme“. Aj toto úvodné stretnutie má všetky atribúty koučingu a rovnako počas všetkých stretnutí sa zaväzujem dodržiavať diskrétnosť a Etický kódex kouča.

Mojím cieľom je pracovať s Vami tak cielene a efektívne, aby ste ma ako kouča prestali čo najskôr potrebovať.

Koučovanie na jednu tému je efektívne cca pre 2 – 3 stretnutia.

V prípade požiadavky na spoluprácu počas dlhšieho obdobia Vám rada ponúknem zvýhodnené ceny za stretnutia.
Pre firemný koučing ma prosím kontaktujte pre dohodnutie osobitných podmienok.
Som certifikovaný kouč Ministerstvom školstva SR a člen SAKo (Slovenskej asociácie koučov).
Nie som plátcom DPH.