Pravidlá súťaže

 1. Súťaží sa o dve koučovacie stretnutia s certifikovaným koučom Ministerstva školstva Martinou Magic. Jedno stretnutie bude mať cca 60 minút a všetky atribúty koučingu podľa pravidiel Medzinárodnej federácie koučov (ICF). Výherca si bude môcť vybrať, či koučing bude chcieť absolvovať s Martinou Magic osobne v Košiciach alebo cez Skype. Výherca a kouč si dohodnú vzájomne vyhovujúci termín stretnutia, najneskôr do konca roka 2017.
 2. Súťaž organizuje webová stránka www.martinamagic.sk a FB fanpage Koučingom k úspechom v zastúpení Martina Magic (ďalej len „organizátor súťaže“).
 3. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, spravovaná ani podporovaná.
 4. Trvanie súťaže je od 15.12.2016 do 20.12.2016 21:00 hod.
 5. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov.
 6. Podmienkou súťaže je odpovedať na súťažnú otázku do komentára a uviesť plné meno človeka, ktorému poukaz venujete (ak výhru chcete pre seba, napíšete svoje meno).
 7. Ak bude v komentári uvedené len jedno meno, vylosujem ďalšieho súťažiaceho, ktorý vyhrá druhý koučing.
 8. Do súťaže sa každý súťažiaci môže zapojiť len 1x.
 9. Po skončení súťaže vyžrebuje organizátor súťaže výhercu, ktorého meno oznámi po skončení súťaže na Facebook fanpage Koučingom k úspechom, to jest dňa 21.12.2016 o 21 hod.
 10. Výherca organizátorovi poskytne svoju e-mailovú (alebo korešpondenčnú) adresu, aby s ním organizátor mohol komunikovať o uskutočnení termínu koučingu, prípadne o zaslaní darčekového poukazu. Výherca si môže vybrať, či darčekový poukaz bude chcieť obdržať poštou alebo elektronicky e-mailom.
 11. V prípade, že výherca nebude odpovedať na výzvu do 2 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, organizátor vylosuje náhradníka.
 12. Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom.
 13. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 14. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.