Ďakujem za Vašu platbu!

Uskutočnením platby za tento zážitkový workshop ste si zabezpečili svoje miesto.

Teším sa do skorého videnia! 🙂

Martina Magic.