Keď som sa prvý krát v živote stretla osobne s koučom, nevedela som, ba ani som  netušila, čo táto profesia obnáša. Fascinovalo ma poznanie, ktoré ma okamžite navnadilo a zaujalo a síce, že profesionálny kouč pracuje s budúcnosťou (nie s minulosťou) klienta. Kouč vedie rozhovor o riešení (nie o príčine) „problému“. Toto smerovanie vpred, tieto pozitívne vízie, to je to, čoho je v dnešnej dobe nedostatok, čo všetci potrebujeme akútne dopĺňať. A preto som sa rozhodla, že rozšírim rady profesionálnych koučov a vrhnem sa na svoje ďalšie štúdium.

Profesionálny kouč vám prepožičia hlavu aj zrkadlo

Profesionálny koučPočas koučovacieho rozhovoru sa vytvorí medzi koučom a jeho klientom dočasné partnerstvo, kedy sa dopĺňa mozaika obrazu koučovaného. Nakoľko profesionálny kouč do rozhovoru nevkladá svoje skúsenosti a predpoklady – neradí, môžeme s nadsázkou povedať, že nám prepožičiava svoju hlavu.

V prvých dňoch, keď som sa začala zoznamovať s koučingom som predpokladala, že ako človek s istými pracovnými skúsenosťami nebudem niekedy môcť koučovať napríklad vysokého manažéra nadnárodnej spoločnosti, pokiaľ som nikdy ako top manažérka nepracovala. Myslela som si, že „ako by som už len JA mohla koučovať JEHO“. Dnes si už myslím niečo iné: Prečo nie?! V prvom rade, v koučovacom rozhovore neexistuje žiadne JA a ON, ale MY. Spolu pracujeme na klientovom zadaní, na tom, čo si objednal.

Vy ste expertom na svoj život, kouč profesionál je expertom na koučovací rozhovor

V rozhovore kouč profesionál poskytuje klientovi svoje koučovacie zručnosti a osobnostné vlastnosti. Je to rozhovor dvoch seberovných ľudí, partnerov, expertov na svoje oblasti – klient najlepšie rozumie svojim myšlienkam a témam a kouč by mal zastávať svoju vlastnú špecifickú rolu. Jeho úlohou je inšpirovať, podnecovať klienta, aby našiel vo svojej mysli tie najlepšie možnosti a riešenia. Kouč musí byť „veriaci“. Kouč musí veriť v schopnosti klienta. Pretože iba samotný klient pozná odpovede na svoje otázky. Ak to poviem nadnesene – kouč nemusí rozumieť odpovediam, kouč musí rozumieť otázkam – resp. ich musí vedieť efektívne klásť. A efektívne znamená priamo, v správny čas a hlavne – empaticky. Ako hovorí Sir John Whitmore – koučovanie je ako tanec. A ja si predstavujem, že kouč by mal byť skvelý tanečník a taktik – nemusí úplne rozumieť odpovediam svojho klienta, ale mal by aj napriek tomu vedieť čítať medzi riadkami.

Koučovacia zóna

Ak si povieme, že počas koučovacieho rozhovoru by mal kouč rozdávať životný optimizmus – potom by mal zaručene mať aj z čoho čerpať – takpovediac „mať to v sebe“. Ako to človek získa? Myslím si, že ak človek bude veriť tomu, čo hlása koučing, ak bude rozumieť jeho princípom a hlavne – bude podľa nich žiť a konať – úspech má zaručený. Preto medzi základné predpoklady kouča nepatrí čo najširšia odbornosť na rôzne témy. Kouč by mal poznať koučovacie princípy, správať sa podľa etických princípov a mať chuť neustále sa vzdelávať v odbore, ktorý vykonáva.

Inšpirácia zo zahraničia

V zahraničí je dnes už bežné, že ľudia majú vo svojom telefónnom zozname okrem telefónu na svojho kaderníka či maséra aj kontakt na svojho osobného kouča. Je zrejmé, že kouč by Vám mal vyhovovať po osobnostnej stránke. Až takého nájdete, nebudete ho už chcieť vymeniť. Odhliadnuc od toho, že mať vlastného kouča, je dnes „in“, je to aj veľmi efektívne pre Váš život. Už nebudete musieť (a možno ani chcieť) zaťažovať známych svojimi problémami, budete si môcť slobodne užívať tieto vzťahy. Budete môcť žiť naplno a pozitívne.

Ľudia zvyčajne vyhľadávajú služby kouča, ak majú zložitú životnú dilemu, problematické vzťahy, riešia pracovné témy alebo jednoducho pociťujú, že si potrebujú utriediť myšlienky. Neznamená to, že si s našimi témami nevieme rady. Znamená to iba to, že potrebujeme pomôcť vyniesť do výšok, aby sme sa na našu tému dokázali pozrieť z nadhľadu a opustili náš myšlienkový stereotyp.

Veľa dôvodov na úsmev Vám želá