Ďakujem za registráciu!

Úhradu 71 Eur za online tréning môžeš spraviť:

A. Prevodom na účet: IBAN
SK63 8330 0000 0026 0096 9957

alebo

B. Kartou cez platobnú bránu STRIPE:

CHCEM PLATIŤ KARTOU

Ak máš akékoľvek otázky, napíš na mm@martinamagic.sk

Tento online tréning obsahuje videá, audionahrávky, zážitkové aktivácie a pracovné listy.

Prístup k týmto materiálom v aplikácii Posilňovňa mysle získavaš navždy.

S láskou, Martina Magic.