Ako rozvíjať svojich ľudí, prípadne ako vyriešiť tému, ktorú sa zatiaľ nepodarilo zmeniť?

ako rozvíjať ľudíAk chcete do svojho života privítať akúkoľvek zmenu alebo nájsť spôsob, ako rozvíjať ľudí, potrebujete získať nadhľad. Často sa stáva, že premýšľame v zažitých schémach a nedarí sa nám vymotať zo spleti myšlienok. Pre akúsi dočasnú hmlu možno nevidíme, čo sa dá v nás objaviť, keby sme trochu poodstúpili a pozreli sa na našu tému inou optikou. Koučing je nápomocný aj keď je potrebné utriediť si priority.

Kouč s Vami preskúma prítomnosť a sústredí sa na budúcnosť. Na rozdiel od psychológie či terapie, ktoré prevažne pátrajú po odpovediach z minulosti. Koučing je založený na koncepte, že odpovede na klientove otázky má klient v sebe samom a na viere, že každý človek nesie zodpovednosť za svoje činy. Je pravdepodobnejšie, že klient koučovacím prístupom dosiahne svoje ciele na rozdiel od prístupu, kedy sa mu hovorí, čo má robiť.

Čo si môžete z koučovacieho stretnutia odniesť?

 • Jasnú víziu, ako riešiť svoju tému.

 • Prvý krok (alebo sériu krokov) na ceste k vysnívanej budúcnosti.

 • Utriedenie myšlienok.

 • Inšpirácie.

 • Optimizmus + dobrú náladu.

 • A niečo naviac…

ako rozvíjať ľudí

Ako kouč rozvíja ľudí?

Existuje mylná predstava, že “kouč mi ukáže cestu”. Kouč neradí, kouč rozvíja. Koučing funguje tak, že posilní osoby (alebo tímy) pri identifikácií ich cieľov a pomocou súboru procesov identifikuje akčné kroky, ako sa posunúť vpred k želaným cieľom. Klienti sú tí, ktorí riadia svoj osud. Ako hovorí Timothy Gallwey “Koučing odomyká osobný potenciál, aby človek maximalizoval svoj vlastný výkon. Je to pomáhanie ľuďom učiť sa namiesto ich vyučovania.” Inými slovami, koučing nachádza spôsoby, ako rozvíjať ľudí nedirektívne a ich vlastným tempom.

Skutočný kouč bude:

 • pýtať sa otázky, aby ste sa otvorili a odhalili veci, ktoré ste ešte nikomu neprezradili, možno ani sami sebe,

 • pozorne načúvať, čo hovoríte ako aj to, čo nehovoríte, reflektovať na Vaše vnútorné túžby, hodnoty, priority, vlohy a prekážky jasným a objektívnym spôsobom,
 • dávať zodpovednosť klientovi za svoje vlastné vybrané ciele a činy,
 • všetko, čo sa dozvie, držať v striktnej mlčanlivosti a dôvere,
 • vidieť, že ste expertom na svoj život a pomôže Vám vziať život do vlastných rúk,
 • smerovať Vaše kroky vpred pokiaľ dosiahnete Vaše stanovené ciele.

Skutočný kouč nebude:

 • hovoriť klientovi, čo urobiť a čo nie,
 • radiť, čo by klient mal a čo nemal robiť,
 • nútiť a manipulovať klienta k vlastným cieľom,
 • vnášať minulosť do prítomnosti,
 • súdiť klienta,
 • hodnotiť klienta,
 • kritizovať klienta,
 • pokúšať sa zmeniť alebo opravovať klienta,
 • prenášať na klienta pocit viny z akéhokoľvek dôvodu.

Koučovanie je súbor stratégií ako rozvíjať ľudí. Prečo?

Pretože to funguje!

spokojnosť klientov 97%
zlepšená sebaistota 80%
návratnosť investícií 86%
zvýšená výkonnosť 70%
Zdroj: 2009 ICF (International Coach Federation) Globálna štúdia o klientoch koučovania

Tipy koučovacích stretnutí (základné rozdelenie)

životný koučing

life coaching je zameraný na osobný život jednotlivcov, na rozvoj osobnosti, sebapoznanie, vzťahy, komunikáciu, sebavedomie, osobnú spokojnosť, zmysel života, ako vybalancovať svoj život, riešiť konflikty alebo stres. Tento koučing odporúčam každému, kto rieši tému spojenú s aktuálnym prežívaním.

biznis koučing

business coaching je spôsob podpory rozvoja manažérskych a obchodných zručností jednotlivca alebo skupín. Tiež sem patria ďalšie formy koučovania označované ako výkonnostný koučing (zameraný na zvýšenie efektivity, produktivity práce) a exekutívny koučing pre vrcholových manažérov.

kariérový koučing

career coaching pomáha pri hľadaní novej práce alebo aj pri premýšľaní o tom, ako sa chceme posúvať vo svojej kariére, súčasťou býva zistenie talentov, silných a slabých stránok, smerovanie do budúcnosti, posilnenie sebavedomia a sebadôvery. Dá sa využiť aj ako príprava na výberový proces.

Za koľko a ako dlho… cenník koučingu

Úvodný koučing

30
 • Trvanie 45 min.

Štandardný koučing

40
 • Trvanie 60 min.

Balík 3x koučing

100
 • Trvanie 3x 60 min.
Úvodné stretnutie (tzv. „zoznamovací“ koučing) je venované spoločnému naladeniu sa, rozoberáme spolu témy, kvôli ktorým sa chcete nechať koučovať, zisťujeme Vaše smerovanie a to, či si jednoducho „sadneme“. Aj toto úvodné stretnutie má všetky atribúty koučingu a rovnako počas všetkých stretnutí sa zaväzujem dodržiavať diskrétnosť a Etický kódex kouča.
Všetky koučovacie rozhovory je možné objednať ako osobné stretnutie v Košiciach (a okolí) alebo cez Skype.

Mojím cieľom je pracovať s Vami tak cielene a efektívne, aby ste ma ako kouča prestali čo najskôr potrebovať.

Koučovanie na jednu tému je efektívne cca pre 2 – 3 stretnutia.

V prípade požiadavky na spoluprácu počas dlhšieho obdobia Vám rada ponúknem zvýhodnené ceny za stretnutia.
Pre firemný koučing ma prosím kontaktujte pre dohodnutie osobitných podmienok.
Som certifikovaný kouč Ministerstvom školstva SR a člen SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Časté otázky (FAQ)

Koučovací rozhovor sa točí okolo klientových cieľov. Použitím silných, otvorených otázok kouč preskúmava záležitosti skryté pod povrchom a “rybárči” v hlbokých vodách myšlienok, ktoré sa objavujú v klientovej mysli. Kde je to nutné, použijú sa metódy na získanie jasnejšieho obrazu. Každé koučovacie stretnutie sa ukončí s presne definovanými krokmi pre klienta, ktoré chce vykonať, aby sa posunul bližšie k vytúženému cieľu/výsledku.

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.
V prípade, že sa pre koučing so mnou rozhodnete, budeme pracovať týmto spôsobom:
Naše koučovacie stretnutia budú prebiehať formou osobného kontaktu v príjemnom neformálnom prostredí pri šálke čaju alebo kávy, prípadne vo Vašej firme. Iba za predpokladu, že sa budete cítiť úplne v pohode, dokážete efektívne pracovať na svojom cieli.
Dĺžka koučovacieho stretnutia závisí na Vašich potrebách – pre efektivitu koučovania je optimálna 45 – 90 minútová spolupráca.
Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.

Ľudia sa obracajú na kouča, ak napr. chcú:

 • dosiahnuť lepšie výsledky rýchlejšie a kvalitnejšie – v osobnom či pracovnom živote,
 • mať spokojnejšie vzťahy s ostatnými ľuďmi,
 • rozvíjať a zdokonaľovať sa,
 • lepšie poznať seba samých,
 • lepšie vybalancovať svoj život,
 • žiť bez stresu,
 • mať väčšie sebavedomie,
 • riešiť konflikty v rodine či na pracovisku.
Frekvencia a časový rozvrh koučovacích stretnutí záleží od vzájomnej dohody medzi koučom a klientom. Všeobecne sa odporúča stanoviť vopred istý časový rámec, kedy sa stretnutia budú odohrávať, či ako často sa budú opakovať (so zámerom, aby sa klientove nasadenie jednoducho nevytratilo), ale vzhľadom na prihliadnutie ku klientovi ako individualite je nemožné vopred určiť, ako sa koučovací proces bude plánovať.
REFERENCIE