koučovací kurz pre lídrov

Koučovacie zručnosti ako kompas úspešného lídra

Spolupracovníci a zákazníci Vás rešpektujú, budíte prirodzenú dôveru, dokážete komunikovať s orientáciou na riešenie a máte to správne nastavenie mysle pre najvyšší možný úspech.

Dokážete aktívne počúvať a zachytiť aj to nevypovedané – keď rozumiete neverbálnej komunikácii, máte obrovskú výhodu oproti väčšine ľudí.

S ľahkosťou kladiete inšpiratívne otázky, ktoré prebúdzajú záujem, uvedomenie a nové perspektívy – ľudia s Vami chcú spolupracovať.

Vďaka schopnosti pracovať s vizualizáciou zapálite svojich ľudí pre spoločné ciele. Zároveň im dokážete odovzdať zodpovednosť, ktorá im náleží a tým ich vnútorne motivujete a zaktivizujete.

Znie to ako sen?

To všetko je možné, keď absolvujete koučovací kurz pre lídrov. 

Chcem sa zapísať na čakaciu listinu*

*aktuálne je prihlasovanie do kurzu pozastavené, ak chcete byť informovaní o novom termíne a výhodnej predpredajovej cene, zapíšte sa nezáväzne na čakaciu listinu

V živote existuje jediná istota a tou je ZMENA.

Sme lídrami bez ohľadu na rolu, ktorú práve zastávame. Či je to rola riaditeľa, vedúceho, projektového manažéra, podnikateľa, rodiča alebo priateľa – v každej našej role máme dve možnosti ako pristupovať k zmene: viesť a riadiť alebo nasledovať a nechať sa unášať.

Ak sa chcete naučiť, ako:

 • vedome využívať svoje talenty, aby ste dosahovali najlepšie možné výsledky,
 • zdokonaliť komunikačné schopnosti, aby ste vedeli viesť transformačné rozhovory,
 •   posilniť svoju myseľ, aby Vás podporovala a nie sabotovala,

potom je koučovací kurz pre lídrov to pravé.

Srdečne Vás pozývame do pilotného behu transformačného výcviku

Koučovacie zručnosti ako kompas úspešného lídra

Čo sa v kurze naučíte?

 •     Viesť rozvíjajúci partnerský koučovací rozhovor podľa štandardov Medzinárodnej federácie koučov, ktorý motivuje k práci na cieli, spolupráci a vytvára vzťahy plné dôvery a rešpektu.
 •   Používať koučovacie nástroje, ktoré pomôžu pri riešení konfliktu, tvorbe akčných krokov, nachádzaní riešení a inšpirácií, rozvíjajú strategické myslenie, posun myslenia a komunikácie smerom k líderstvu.
 •     Porozumieť verbálnej a neverbálnej komunikácii, vnímať svet toho druhého z nezaujatého pohľadu, vytvoriť naladenie a rapport v komunikácii.
 •         Definovať ciele tak, aby boli špecifické, merateľné a motivačné – práca s víziou a poslaním.
 •         Uvedomovať si vlastnú hodnotu, sebavedomie a odvahu pri riešení náročných situácií.
 •   Klásť inšpiratívne, rozvíjajúce otázky, ktoré prinášajú doteraz nepoznané obzory, získate schopnosť pozrieť sa na situácie z rôznych uhlov.
 •         Reflektovať na rozvoj svojich koučovacích kompetencií a riadiť svoj ďalší rast
koučovací kurz pre lídrov

Koučovací kurz pre lídrov – obsah

MODUL 1

 •       Položíme základy Vášmu silnému mindsetu a od prvého dňa začnete viesť transformačné rozhovory (so sebou aj ostatnými)
 •       Ako premýšľa kouč a ako to využiť pre svoje témy – naučíte sa využívať metódy, ktorými zacielite na vlastné riešenia a úspech
 •       Stanovenie a formulovanie cieľa a kontraktu pre partnerský koučovací vzťah – objavíte silu orientácie na budúcnosť

MODUL 2

 •       4 piliere koučovania (praktické cvičenia pre trénovanie aktívneho počúvania, rozvíjajúcich otázok, vizualizácie, zodpovednosti)
 •       Ako funguje ľudská myseľ – vedomie, podvedomie, metaprogramy a ich praktické využitie v komunikácii
 •       Nadviazanie vzťahu a dôvery – tajomstvo efektívnej komunikácie – rapport, metamodel reči

MODUL 3

 •       Vytváranie uvedomenia a zážitku – ponoríte sa do sily vizualizácie a objavíte transformačné nástroje pre zvýšenú motiváciu
 •       Koučovacie techniky a nástroje (GROW, škála, koleso rovnováhy, logické úrovne, a mnohé iné)
 •       Štruktúra koučovacieho rozhovoru – prečo koučovanie funguje a aké sú jeho zásady – trocha teórie a mnoho trénovania

MODUL 4

 •       Využitie prvkov koučovacieho rozhovoru v praxi manažéra a lídra – zameriame sa na Vaše konkrétne témy v praxi a vykoučujete si svoje riešenie
 •       Riadenie zmien a poskytovanie spätnej väzby a ocenenia – ako rešpektujúco oceniť partnera v komunikácii a ako rozvíjajúco poskytovať spätnú väzbu
 •       Sebareflexia kouča / koučujúceho manažéra – meranie kľúčových kompetencií kouča – ako podporiť seba a svoje okolie na ceste nekončiaceho rastu

Kedy?

Modul I.: 8. – 9. september 2023

-ostatné moduly po vzájomnej dohode

Školiaci deň trvá od 9:00 do 17:00.

Dátumy sa môžu zmeniť po vzájomnej dohode účastníkov s lektorkami.

Kde? 

Narcisová 6, Košice 040 01

Aká je investícia?

2222 €

999 €

Aktuálne máte jedinečnú šancu získať tento koučovací kurz pre lídrov za zlomok jeho trhovej ceny v tomto pilotnom behu.

Po absolvovaní koučovacieho kurzu pre lídrov získate osvedčenie o absolvovaní koučovacieho vzdelania. V cene kurzu je zahrnuté lektorné, prenájom miestnosti, občerstvenie počas prestávok a školiace materiály.

Čo hovoria o kurze účastníci?

Kto Vás koučovacím kurzom bude sprevádzať?

koučing kurz Košice

Mgr. Martina Magic

koučka, lektorka mäkkých zručností a expertka na posilnenú myseľ 

„Keď som v roku 2014 absolvovala prvý koučovací výcvik, vedela som, že už niet cesty späť. Umenia a filozofia koučingu ma tak zaujali, že som začala hľadať spôsoby, ako konečne začať žiť život mojich snov. Život, z ktorého si nemusím brať dovolenku, kde som tvorcom láskyplných a rešpektujúcich vzťahov, kde pomáham ostatným byť tou najlepšou verziou samých seba. Po rokoch strávených vo firmách v Prahe a Anglicku som pôsobila 12 rokov v korporáte, kde som ako interný kouč spolupracovala na zavádzaní koučovacej kultúry. Od roku 2019 podnikám v oblasti školenia mäkkých zručností a koučovania, vytvorila som prvú koučovaciu aplikáciu na česko-slovenskom trhu a som členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. Bolo otázkou času, kedy moje praktické skúsenosti s koučovacím rozvojom, efektívnou komunikáciou a posilňovaním mysle zhmotním do uceleného výcviku. Som poctená, že Vás môžem sprevádzať na Vašej ceste k zmene a úspechu.“

kurz koučingu Košicedoc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

koučka, pedagogička, lektorka mäkkých zručností

„Pôsobím ako docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, od roku 2011 ako vedúca Katedry manažérskej psychológie. V rámci pedagogickej činnosti vykonávam výučbu viacerých predmetov, napr.: Coaching; Koučing v obchode; Základy koučovania v manažmente podniku; Zvládanie náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Organizačné správanie; Sociálna psychológia; Obchodná psychológia a obchodné správanie a iné. Venujem sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, na riešenie konfliktov, zvládanie stresu, chronickej únavy, syndrómu vyhorenia a záťažových situácií. Tiež som metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management University. Realizujem individuálne aj skupinové koučovacie stretnutia zamerané na podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Som tu pre tých, ktorí sa snažia nájsť svoje najlepšie JA a maximalizovať svoj potenciál aj prostredníctvom transformácie.“

Kurz koučingu otvoríme opäť v januári 2024!

Máte otázky? Rady ich zodpovieme:

Martina Magic

+421 905 126 698

mm@martinamagic.sk

Zuzana Birknerová

+421 903 637 228

zuzana.birknerova@unipo.sk