koučovací prístup

Koučovací prístup pre lídrov

koučovací prístup prakticky pre profesiu a súkromie

pre učiteľa, rodiča, manažéra, predajcu, lekára a pri všetkých interakciách s ľuďmi

Spolupracovníci a zákazníci Vás rešpektujú, budíte prirodzenú dôveru, dokážete komunikovať s orientáciou na riešenie a máte to správne nastavenie mysle pre najvyšší možný úspech.

Dokážete aktívne počúvať a zachytiť aj to nevypovedané – keď rozumiete neverbálnej komunikácii, máte obrovskú výhodu oproti väčšine ľudí.

S ľahkosťou kladiete inšpiratívne otázky, ktoré prebúdzajú záujem, uvedomenie a nové perspektívy – ľudia s Vami chcú spolupracovať.

Vďaka schopnosti pracovať s vizualizáciou zapálite svojich ľudí pre spoločné ciele. Zároveň im dokážete odovzdať zodpovednosť, ktorá im náleží a tým ich vnútorne motivujete a zaktivizujete.

Znie to ako sen?

To všetko je možné, keď absolvujete kurz Koučovací prístup pre lídrov.

V živote existuje jediná istota a tou je ZMENA.

Sme lídrami bez ohľadu na rolu, ktorú práve zastávame. Či je to rola riaditeľa, vedúceho, projektového manažéra, podnikateľa, rodiča alebo priateľa – v každej našej role máme dve možnosti ako pristupovať k zmene: viesť a riadiť alebo nasledovať a nechať sa unášať.

Ak sa chcete naučiť, ako:

 • vedome využívať svoje silné stránky, aby ste dosahovali najlepšie možné výsledky,
 • zdokonaliť komunikačné schopnosti, aby ste vedeli viesť transformačné rozhovory,
 •   posilniť svoju myseľ, aby Vás podporovala a nie sabotovala,

potom je tento praktický a zážitkový kurz to pravé.

Srdečne Vás pozývame do ďalšieho behu transformačného výcviku

koučovací prístup pre lídrov

Čo sa v kurze naučíte?

 • Stelesňovať koučovacie myslenie, ktoré cez transparentnú partnerskú komunikáciu motivuje k práci na cieli, spolupráci a vytvára vzťahy plné dôvery a rešpektu.
 • Podporovať v druhých samostatnosť a zodpovednosť, ktoré pomôžu pri riešení konfliktu, tvorbe akčných krokov, nachádzaní riešení a inšpirácií, rozvíjať strategické myslenie, posun myslenia a komunikácie smerom k líderstvu.
 • Porozumieť verbálnej a neverbálnej komunikácii, vnímať svet toho druhého z nezaujatého pohľadu, vytvoriť naladenie a rapport v komunikácii.
 • Definovať ciele tak, aby boli špecifické, merateľné a motivačné – práca s víziou a poslaním.
 • Uvedomovať si vlastnú hodnotu, sebavedomie a odvahu pri riešení náročných situácií.
 • Klásť inšpiratívne, rozvíjajúce otázky, ktoré prinášajú doteraz nepoznané obzory, získate schopnosť pozrieť sa na situácie z rôznych uhlov.
 • Reflektovať na rozvoj svojich koučovacích kompetencií a riadiť svoj ďalší rast
koučovací kurz pre lídrov

Koučovací prístup pre lídrov – obsah kurzu

MODUL 1 – Koučovacie myslenie

 •       Základom partnerského koučovacieho prístupu, ktorý má každý správny líder je nastavenie mysle na riešenie. Naučíte sa prerámcovať ťažkosť
 •       Čo je a čo nie je koučing a koučovací prístup a kvôli čomu je dôležité poznať rozdiely
 •       Stanovenie a formulovanie cieľa a kontraktu pre partnerský koučovací vzťah – objavíte silu orientácie na budúcnosť
 •       Trénovanie na riešenie zameraných rozhovorov
 •       Ako vytvárať kultúru spolupráce a dôvery vo vašej rodine, tíme, škole alebo firme

MODUL 2 – Koučovacie zručnosti

 •       Učenie zážitkom a praxou – posilňovanie zručností: aktívne počúvanie, koučovacie otázky, práca s víziou, riadene zodpovednosti
 •        Zásady fungovania ľudskej mysle – vedomie, podvedomie, metaprogramy a ich rozpoznanie v komunikácii
 •       Ako efektívne komunikovať – vytváranie hlbokého stavu porozumenia a harmónie
 •       Ako využívať koučovací prístup vo vašej domácnosti, praxi alebo profesii
 •       Riešenie konfliktov pomocou koučovacieho prístupu
 •       Modelové situácie a veľa trénovania

Výcvikom to u nás nekončí! 

BONUS č. 1

prístup do uzavretej podpornej skupiny absolventov, získate cenné materiály a priestor na zdieľanie a podporu [na nezaplatenie]

BONUS č. 2

individuálny mentoring a tvorba akčného plánu rozvoja koučovacích kompetencií [hodnota 150€]

BONUS č. 3

záznam praktického webinára, ako získavať klientov pre koučovaciu prax [hodnota 57€]

KEDY ZAČÍNA KURZ KOUČOVACIEHO PRÍSTUPU?

Modul I.: 8. a 9. september 2024
Modul II.: 6. a 7. október 2024

Školiaci deň trvá od 9:00 do 17:00.

Dátumy sa môžu zmeniť po vzájomnej dohode účastníkov s lektorkami.

KDE SA KONÁ VÝCVIK? 

Rázusova 37, Košice 040 01

AKÁ JE VAŠA INVESTÍCIA?

888 €

Po absolvovaní kurzu Koučovací prístup pre lídrov získate osvedčenie o absolvovaní vzdelania v koučovacom prístupe.

V cene kurzu je zahrnuté lektorné, prenájom miestnosti, občerstvenie počas prestávok, školiace materiály a bonusy.

Čo hovoria o kurze koučingu účastníci?

Kto Vás kurzom koučovacieho prístupu pre lídrov bude sprevádzať?

koučovací prístup pre lídrov

Mgr. Martina Magic, PKcS

koučka, lektorka mäkkých zručností a expertka na posilnenú myseľ 

Martina sa venuje koučingu od roku 2014 a aktuálne je predsedníčkou Slovenskej asociácie koučov. Po rôznorodých skúsenostiach z Prahy a Anglicka pôsobila 12 rokov v korporátnom prostredí, kde ako interný kouč spolupracovala na zavádzaní koučovacej kultúry do firmy. Od roku 2019 podniká v oblasti školení mäkkých zručností. Za vrchol svojej kariéry považuje preklopenie praktických skúseností s koučovaním a vzdelávaním do uceleného koučovacieho výcviku, ktorý sa zameriava na celého človeka, nielen na jeho myseľ.

koučovací prístup pre lídrovdoc. PaedDr. Zuzana Birknerová, KcS

koučka, pedagogička, lektorka mäkkých zručností

Zuzka je docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove a od roku 2011 pôsobí ako vedúca Katedry manažérskej psychológie. Venuje sa aj realizácii tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, na riešenie konfliktov, zvládanie stresu, chronickej únavy, syndrómu vyhorenia a záťažových situácií. Realizuje individuálne aj skupinové koučovacie stretnutia zamerané na podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Jej práca je jej vášňou a poslaním. Vo voľnom čase rada cestuje po svete, chodí do prírody a cvičí.

Máte otázky? Rady ich zodpovieme:

Martina Magic

+421 905 126 698

mm@martinamagic.sk

Zuzana Birknerová

+421 903 637 228

zuzana.birknerova@unipo.sk