koučovací kurz pre lídrov

Holistický kouč 69

kurz koučingu online alebo naživo

Spolupracovníci a zákazníci Vás rešpektujú, budíte prirodzenú dôveru, dokážete komunikovať s orientáciou na riešenie a máte to správne nastavenie mysle pre najvyšší možný úspech.

Dokážete aktívne počúvať a zachytiť aj to nevypovedané – keď rozumiete neverbálnej komunikácii, máte obrovskú výhodu oproti väčšine ľudí.

S ľahkosťou kladiete inšpiratívne otázky, ktoré prebúdzajú záujem, uvedomenie a nové perspektívy – ľudia s Vami chcú spolupracovať.

Vďaka schopnosti pracovať s vizualizáciou zapálite svojich ľudí pre spoločné ciele. Zároveň im dokážete odovzdať zodpovednosť, ktorá im náleží a tým ich vnútorne motivujete a zaktivizujete.

Znie to ako sen?

To všetko je možné, keď absolvujete koučovací kurz pre lídrov.
Vďaka mnohoročných skúsenostiam dokážeme online kurz koučingu odučiť prakticky 1:1 s offline kurzom.

V živote existuje jediná istota a tou je ZMENA.

Sme lídrami bez ohľadu na rolu, ktorú práve zastávame. Či je to rola riaditeľa, vedúceho, projektového manažéra, podnikateľa, rodiča alebo priateľa – v každej našej role máme dve možnosti ako pristupovať k zmene: viesť a riadiť alebo nasledovať a nechať sa unášať.

Ak sa chcete naučiť, ako:

 • vedome využívať svoje talenty, aby ste dosahovali najlepšie možné výsledky,
 • zdokonaliť komunikačné schopnosti, aby ste vedeli viesť transformačné rozhovory,
 •   posilniť svoju myseľ, aby Vás podporovala a nie sabotovala,

potom je online kurz koučingu pre lídrov to pravé.

Srdečne Vás pozývame do ďalšieho behu transformačného výcviku

holistický kouč 69

Čo sa v kurze naučíte?

 •     Viesť rozvíjajúci partnerský koučovací rozhovor podľa štandardov Medzinárodnej federácie koučov, ktorý motivuje k práci na cieli, spolupráci a vytvára vzťahy plné dôvery a rešpektu.
 •   Používať koučovacie nástroje, ktoré pomôžu pri riešení konfliktu, tvorbe akčných krokov, nachádzaní riešení a inšpirácií, rozvíjajú strategické myslenie, posun myslenia a komunikácie smerom k líderstvu.
 •     Porozumieť verbálnej a neverbálnej komunikácii, vnímať svet toho druhého z nezaujatého pohľadu, vytvoriť naladenie a rapport v komunikácii.
 •         Definovať ciele tak, aby boli špecifické, merateľné a motivačné – práca s víziou a poslaním.
 •         Uvedomovať si vlastnú hodnotu, sebavedomie a odvahu pri riešení náročných situácií.
 •   Klásť inšpiratívne, rozvíjajúce otázky, ktoré prinášajú doteraz nepoznané obzory, získate schopnosť pozrieť sa na situácie z rôznych uhlov.
 •         Reflektovať na rozvoj svojich koučovacích kompetencií a riadiť svoj ďalší rast
koučovací kurz pre lídrov

Online kurz koučingu pre lídrov – obsah

MODUL 1 – Koučovacie myslenie

 •       Základom partnerského prístupu, ktorý má každý správny líder je nastavenie mysle na riešenie. Naučíte sa prerámcovať ťažkosť
 •       Čo je a čo nie je koučing a kvôli čomu to je dôležité
 •       Stanovenie a formulovanie cieľa a kontraktu pre partnerský koučovací vzťah – objavíte silu orientácie na budúcnosť

MODUL 2 – Koučovacie zručnosti

 •       Učenie zážitkom a praxou – posilňovanie zručností: aktívne počúvanie, koučovacie otázky, práca s víziou, riadene zodpovednosti
 •        Zásady fungovania ľudskej mysle – vedomie, podvedomie, metaprogramy a ich rozpoznanie v komunikácii
 •       Ako efektívne komunikovať – vytváranie hlbokého stavu porozumenia a harmónie

MODUL 3 – Koučovací rozhovor

 •       Základné kamene koučovacieho rozhovoru, ktoré podporujú partnerský a inšpiratívny prístup: dôvera a bezpečie
 •       Spoznávate a testujete ďalšie koučovacie nástroje v triádach a dvojiciach, dostávate priebežnú spätnú väzbu na svoje zručnosti
 •       Štruktúra koučovacieho rozhovoru podľa medzinárodných štandardov ICF

MODUL 4 – Koučovacia prax

 •       Ako využiť koučovací prístup vo vašej profesionálnej praxi a ako budovať svoju koučovaciu prax
 •       Rozvíjajúca spätná väzba, ocenenie, riadenie zmien
 •       Záverečná skúška posilnených koučovacích zručností

Výcvikom to u nás nekončí! 

BONUS č. 1

prístup do uzavretej podpornej skupiny absolventov, získate cenné materiály a priestor na zdieľanie a podporu [na nezaplatenie]

BONUS č. 2

individuálny mentoring a tvorba akčného plánu rozvoja koučovacích kompetencií [hodnota 150€]

BONUS č. 3

záznam praktického webinára, ako získavať klientov pre koučovaciu prax [hodnota 57€]

KEDY ZAČÍNA KURZ KOUČINGU?

Modul I.: 6. – 7. apríl 2024

-ostatné moduly kurzu koučingu po vzájomnej dohode v rozostupe 3-4 týždne

Školiaci deň trvá od 9:00 do 17:00.

Dátumy sa môžu zmeniť po vzájomnej dohode účastníkov s lektorkami.

KDE SA KONÁ VÝCVIK? 

Rázusova 37, Košice 040 01 alebo ONLINE*

*ak máte záujem o absolvovanie kurzu koučingu online? Napíšte nám

AKÁ JE VAŠA INVESTÍCIA?

1777 €

1444 €

Po absolvovaní koučovacieho kurzu pre lídrov získate osvedčenie o absolvovaní koučovacieho vzdelania.

V cene kurzu je zahrnuté lektorné, prenájom miestnosti, občerstvenie počas prestávok, školiace materiály a bonusy.

Čo hovoria o kurze koučingu účastníci?

Kto Vás online kurzom koučingu bude sprevádzať?

koučing kurz Košice

Mgr. Martina Magic, PKcS

koučka, lektorka mäkkých zručností a expertka na posilnenú myseľ 

Martina sa venuje koučingu od roku 2014 a od roku 2020 je aj členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. Po rôznorodých skúsenostiach z Prahy a Anglicka pôsobila 12 rokov v korporátnom prostredí, kde ako interný kouč spolupracovala na zavádzaní koučovacej kultúry do firmy. Od roku 2019 podniká v oblasti školení mäkkých zručností. Za vrchol svojej kariéry považuje preklopenie praktických skúseností s koučovaním a vzdelávaním do uceleného koučovacieho výcviku, ktorý sa zameriava na celého človeka, nielen na jeho myseľ.

kurz koučingu Košicedoc. PaedDr. Zuzana Birknerová, KcS

koučka, pedagogička, lektorka mäkkých zručností

Zuzka je docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove a od roku 2011 pôsobí ako vedúca Katedry manažérskej psychológie. Venuje sa aj realizácii tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, na riešenie konfliktov, zvládanie stresu, chronickej únavy, syndrómu vyhorenia a záťažových situácií. Realizuje individuálne aj skupinové koučovacie stretnutia zamerané na podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Jej práca je jej vášňou a poslaním. Vo voľnom čase rada cestuje po svete, chodí do prírody a cvičí.

Máte otázky? Rady ich zodpovieme:

Martina Magic

+421 905 126 698

mm@martinamagic.sk

Zuzana Birknerová

+421 903 637 228

zuzana.birknerova@unipo.sk