Súčasná mládež v pracovnom prostredí (generácia Z – ľudia narodení v rokoch 1996 – 2010) nás často udivuje, ako si sebavedomo dokáže diktovať pracovné podmienky. Sme v šoku, keď zo dňa na deň podajú výpoveď bez toho, aby nám to vysvetlili. Nerozumieme, prečo by ste sa my mali prispôsobovať v práci im – boli sme tu predsa pred nimi!

Rozdiely medzi generáciami v pracovnom prostredí neboli doposiaľ nikdy tak markantné.  Nachádzame sa vo svete, ktorý je charakterizovaný premelivosťou, neistotou, zložitosťou a takmer nič nie je možné považovať za jednoznačné. To všetko prežívate na pozadí pracovného prostredia, kde nastáva kolízia až troch generácií.

Svet, ako ho pozná generácia Z

Žijeme v dobe, kedy najväčšia taxikárska spoločnosť na svete nevlastní žiadne taxíky (Uber). Najväčší poskytovateľ ubytovania na svete nevlastní žiadne nehnuteľnosti (Airbnb). Najväčšia telefonická spoločnosť nevlastní žiadnu telekomunikačnú infraštruktúru (Skype). Najpopulárnejší vlastník médií nevytvára žiaden obsah (Facebook). Najväčšie filmový dom na svete nevlastní žiadne kiná (Netflix).

A teraz si prosím predstavte, že ste sa narodili do dnešnej doby a nepoznáte nič iné.

 • Ste prvá generácia, ktorá sa narodila do sveta, kde každý fyzický aspekt (ľudia, miesta) má digitálny ekvivalent. Skutočný a virtuálny svet vám splývajú. Vaša každodenná realita zahŕňa aj virtuálny svet.
 • Predstavte si, že ste sa narodili do sveta po 11. septembri, kde terorizmus a ohrozenie života je prítomné bez ohľadu na kontinent, na ktorom žijete. Už v detstve podvedome vnímate, ako sa rodičia obávajú, že môžu kedykoľvek prísť o prácu, často doma riešia, ako by v takom prípade zaplatili hypotéku alebo ako sa zariadiť v dobe narastajúcich nákladov na živobytie. To z vás vychováva realistov a pragmatikov. generacia Z
 • Poznáte iba svet zdieľaného hospodárstva. Často vás to ťahá stavať sa do role filantropov a očakávate, že sa spojíte so zamestnávateľom, aby ste spoločne napravili chyby, ktoré vidíte vo svete. Vnímate veľmi citlivo, aký má firma, pre ktorú pracujete, dopad na spoločnosť po ekonomickej, spoločenskej alebo environmentálnej stránke.
 • Veríte, že si čokoľvek po čom túžite, dokážete spraviť sami. Vďaka nevyčerpateľnej studnici YouTube návodov sa stávate od detstva nezávislí a úplne nerozumiete kultúre spolupráce, za ktorú bojovali vaši rodičia.
 • „Medaila za účasť“ nie je odmena, ale výsmech. Ste presvedčení, že existujú výhercovia a porazení. Narodili ste sa do sveta, ktorý je vysoko premenlivý a vnímate, že často je náročné držať s týmto tempom krok – napokon nik vás nenaučil, ako na to. Ale vám nejde iba o to, ako byť najlepší. Ste ochotní bojovať za správnu vec, ktorej veríte. Ak vám firma ukáže, že žije inkluzívne a ide jej o vyššie dobro než iba generovať profit, prihlásite sa na pohovor.

„Ľudia neopúšťajú zlé zamestnania, ale zlých šéfov.“

Teraz, keď sme nahliadli do sveta a premýšľania generácie Z, natíska sa otázka, ako to pretaviť do prosperujúceho pracovného prostredia. Do takého, v ktorom je nízka fluktuácia, zamestnanci majú medzi sebou priateľské vzťahy a firma má uspokojivé ekonomické výsledky.

Asi tušíte, že jeden blogový článok nemá ambície premeniť dlhoročné fungovanie firmy ako šibnutím zázračného prútika. Prístupov k začleneniu a udržaniu generácie Z do prosperujúcej firmy je mnoho. Z mojich skúseností to v drvivej väčšine prípadov stojí a padá na tzv. ľudských zručnostiach. Môžeme sa stretnúť aj s pomenovaním mäkké zručnosti, ale keďže tieto zručnosti sú priamo napojené na to, ako byť dobrým človekom (kolegom, šéfom, partnerom), preferujem výraz „ľudské“.

Čo nás môže naučiť generácia Z?

Pozývam vás do premýšľania nad tým, čo pomáha mnohým firmám objaviť a zužitkovať silu a talenty generácie Z. To, čo nasleduje je súbor okruhov, ktoré prinášam do firiem ako konzultant a kouč. V každej oblasti si môžete zodpovedať príslušné otázky, vďaka ktorým získate predstavu, kde začať:

 1. Žijem s otvorenou mysľou

  – ako o generácii Z zmýšľate? V tejto oblasti sa zameriavam na prácu s presvedčeniami a postojmi. Tieto hlboko zakorenené vzorce správania a myslenia sú vstupnou bránou ku zmene. Podporujem u klientov nastavenie mysle zamerané na rast – iba ak zapracujeme na otvorenosti na oboch stranách barikády, máme šancu na spoločný úspech.

 • Ako by ste zhodnotili vaše nastavenie mysle z hľadiska otvorenosti novým výzvam a učeniu sa?
 • Nakoľko veríte, že je možné preklenúť rozdiely medzi generáciami v pracovnom prostredí?
 • Čomu veríte v súvislosti s vašimi kolegami z generácie Z v pracovnom prostredí?
 1. Viem aktívne počúvať

  – kľúčová zručnosť, aby sa ľudia okolo nás cítili videní, vypočutí a pochopení. Je to schopnosť počúvať, bez potreby reagovať. Keď aktívne počúvame, sme v roli zvedavého dieťaťa so zameraním na toho, s kým komunikujeme. Dobrou správou je, že aktívne počúvanie dokážeme natrénovať.

 • Na škále 1 (min.) – 10 (max.), ako dobre viem počúvať?
 • Keď komunikujem s kolegami, nakoľko som schopný/á ostať nezaujatá a nereagovať s vlastným názorom?
 1. Prijímam a dávam spätnú väzbu

  –táto zručnosť je kritická pre prosperujúce pracovné prostredie, aby pomáhala všetkým zúčastneným zlepšovať sa. Efektívna spätná väzba sa zakladá na vytvorení rešpektujúceho prostredia, kedy druhá strana je schopná prijať spätnú väzbu a zapracovať ju.

 • Ako dávam a prijímam spätnú väzbu?
 • Ako moji kolegovia reagujú, keď im dávam spätnú väzbu?
 1. Dokážem viesť nepríjemnú debatu

  – horšia alternatíva ako ozvučiť výzvy, ktorými prechádzame je ostať ticho. Je zodpovednosťou lídrov, aby ukázali ostatným cestu a otvárali debaty všetkého druhu.

 • Ako sa cítim, keď mám začať nepríjemnú konverzáciu?
 • Nakoľko podporujem členov môjho tímu, aby otvárali aj nepríjemné témy?

Generácia Z nám ukazuje, aké je to, byť poháňaný vyšším zmyslom. Vďaka nim si pripomíname, že v živote existuje viac, než len úspech v práci. Aj napriek tomu, že dnešní mladí ľudia ohrnujú nos nad označením „generácia Z“, keď si za písmeno Z dosadia vyšší Zmysel, myslím, že nám to pomenovanie odpustia.

Ako vám to znie a dáva zmysel? Ak máte záujem o bezplatnú konzultáciu na tému prosperity firmy s využitím talentov generácie Z, napíšte mi ešte dnes.

Ak ste v tomto článku našli úžitok, podporíte moju prácu, ak ho prezdieľate s ďalšími ľuďmi. Ďakujem.