Váš mobil má dve funkcie.

V prvom rade ste si ho najali, aby vám pomohol splniť určité úlohy. Keď sa na to pozrieme v globálnom meradle, „musíme“ ho mať a je to vlastne zázrak techniky.

Lenže väčšinou, váš telefón pracuje pre korporácie, vašich známych a obrovské sociálne siete. Tieto vás najali, aby ste pracovali pre nich. Nie ste zákazník, ste produkt.

Vaša pozornosť a úzkosť sa tu predáva. Veľmi lacno.

Keď ste závislí na pozorovaní vášho telefónu, keď sa cítite nedostatočne, keď vás to núti kontrolovať ho pričasto, konzumovať alebo sa rozčuľovať, vtedy vlastne nepracuje vo váš prospech, alebo?

Trávte svoj čas vedome. Je to najcennejšia komodita, ktorú máte. Minúta, ktorá uplynula, sa už nikdy nevráti. Doprajte si detox, zregenerujte svoje zmysly, vráťte sa k základným hodnotám. Pridávajte do života čas, ktorý by ste chceli tráviť tak, ako by bol vaším posledným…

Doplnené po týždňovom detoxe od Facebooku počas Vianoc 2017:

Pred Vianocami som sa rozhodla, že opäť raz preruším spojenie s vonkajším svetom. Odcestovali sme do hôr, kde som sa dobrovoľne odstrihla od závislosti, ktorú som pociťovala počas roku. Nakoľko Facebook využívam aj pre pracovné účely, zvykla som si ho otvárať denne veľmi veľa krát. Táto sieť slúži predovšetkým na to, aby sme sa na nej stali závislí. Oberá nás o čas, ktorý by sme mohli stráviť kvalitnejšie. Čo mi prinieslo toto (dočasné) odpojenie sa?

  • Strávila som kvalitný, nerušený čas so svojou rodinou.
  • To časté listovanie stránkami Facebooku som nahradila čítaním knihy, ktorú som konečne aj dočítala.
  • Počas pobytu v prírode, bez signálu, som sa ponorila do vlastnej mysle a tá sa mi odmenila.
  • Našla som inšpiráciu vo svojom vnútri (pre moje ďalšie projekty) namiesto čítania o životoch iných.
  • Uvedomila som si, že znovuobjavené spojenie s mojim vnútrom je oveľa hodnotnejšie, ako byť informovaný o udalostiach v životoch iných ľudí.
  • Do snov sa mi vrátili dávne spomienky, ktoré boli predtým pochované pod nánosom mnohých iných informácií.
  • Prišlo ku mne taktiež zistenie, že príliš veľa informácií škodí. To som vedela už predtým, no mala som pocit, že si neviem rozkázať a zastaviť ich prísun.

A viete, čo sa stalo, keď som si ten požierač času zapla po týždni? Uvedomila som si, že táto závislosť mi prinášala aj pozitívne zážitky a informácie. Je nesmierne dôležité, aby som vedome selektovala, čo si do života (a mysle) vpustím. Aby som vedome rozhodovala, ako sa nechám ovplyvňovať.

Každá chvíľa, ktorá uplynie, sa už nikdy nevráti. Jediná spravodlivosť tohto sveta.

Táto filozófia kontroly, čo do života privítame, chce tréning. A tak si verejne dávam záväzok, že na tom počas ďalšieho roka budem pracovať. VEDOME a CIELENE.

Aký plán máte so svojím časom vy?